25. WU-WANG. Niewinność
(Nieoczekiwane, Fart, Przypadek, Los, Spontaniczność)


Wszystko, co nie zależy od nas, a od woli losu, a więc zdrowie, cechy charakteru, pozycja społeczna w chwili narodzin, poziom inteligencji, tzw. szczęście (lub pech). Na ogół sytuacja pomyślności, sprzyjających okoliczności, samoistnej poprawy, ale także niezawinionego osobiście niepowodzenia. Szczęśliwy przypadek pomaga zyskać coś i odnieść sukces, a nie stracić. Podobnie przypadek sprawia, że nasze sprawy nagle stają się niepomyślne. Wola Opatrzności. Gra, loteria, nieprzewidywalność. Sytuacja, której w żadnym wypadku nie braliśmy pod uwagę.

Bohaterami Heksagramu są prości ludzie, których wytrwała praca dla uzyskania określonego celu podlega prawom zewnętrznym, nad którymi nie mają władzy. Wysiłki zostają stracone bez ich winy, a zyski nie przychodzą, mimo wysiłów. Uzyskują szczęście tylko wtedy, gdy poddają się losowi, taki jaki jest i zachowują radość życia w każdej sytuacji, robiąc to, co lubią 
i co ich akurat interesuje najlepiej jak potrafią, bez liczenia na zysk. W takiej sytuacji może się bowiem zdarzyć, że ich spontaniczny wysiłek przypadkiem zostanie dostrzeżony przez przejeżdżającego obok władcę i niespodziewanie obficie wynagrodzony. Jeśli jednak nie liczą na to i nie robią tego, co robią z myślą o ewentualnej nagrodzie - to zdarzająca się szansa sukcesu zostaje stracona.

1 linia: Szczęście samo przychodzi, gdy chce.
2 linia: Rusza na los szczęścia. Loteria. 
3 linia: Mimo starań stracił. Zyskał ten, kto się wcale nie starał.
4 linia: Zawsze na stanowisku, niezależnie od pogody, to daje spokój.
5 linia: Samo przyszło, samo pójdzie.
6 linia: Nieprzewidziana klęska, właśnie dlatego, że nie był przywiązany do efektów. Pech.

do góry


26. TA-CZ`U. Powściągająca Siła Wielkiego (Obyczajność, Obowiązek, Okiełznanie)


Jednostka pełni przypisane jej funkcje w społeczeństwie, które narzucają jej stosowne do nich zachowanie. Pozycja i rola społeczna wymagają odpowiedzialnego postępowania, odwagi i poświęcenia własnych interesów, gdy tego trzeba. Fundacje, działalność społeczno-polityczna, instytucjonalność, interes ogółu przede wszystkim. Kariera zawodowa rozwija się dzięki dostosowywaniu się do powszechnych wymogów i starannemu, bezinteresownemu wypełnianiu obowiązków. Ważna misja, zadanie do wykonania wymaga koncentracji sił oraz aktywności wśród ludzi, poza domem, respektując ogólne zasady postępowania. Moc obyczaju i tradycji spaja społeczeństwo.

Bohaterem Heksagramu jest człowiek wyruszający z domu z misją, ważną dla wielu ludzi. Musi wybrać stosowną porę i warunki, aby okiełznać swoim zdecydowanym działaniem siły, które w przyszłości mogłyby przerodzić się w szkodliwe. Polega to na kształtowaniu charakteru młodych, skłonnych do oddawania się instynktom natur, symbolizowanych przez młodego byka i knura.

1 linia: W sytuacji zagrożenia zdziczeniem stosowniej jest się wycofać.
2 linia: To nie jest właściwy czas na realizację zadania. Nie należy zaczynać przedwcześnie.
3 linia: Aby samemu działać skutecznie trzeba nauczyć się od innych stosownego sposobu działania. Wymaga to cierpliwości i długotrwałych ćwiczeń w sztuce walki.
4 linia: Pojawia się ktoś silny i na tyle głupi, że trzeba go specjalnie kontrolować, aby w przyszłości nie użył swojej mocy na szkodę własną i innych ludzi.
5 linia: Chciwość i pożądliwość zostały opanowane w zarodku, pragnienia są kontrolowane przez rozum i mądrość, a zatem stwarzają nową siłę charakteru, której są posłuszni wszyscy nieumiarkowani.
6 linia: Działa w zgodzie z wolą Najwyższego i Przeznaczeniem.

do góry 


27. I. Kąty Ust (Żywienie, Trawienie, Wymiana Energii, Mówienie)

Usta, gardło, system trawienny, albo ogólnie system wymiany energii z otoczeniem, oraz naturalne otwory ciała. Głos, słuch. Może odnosić się do stanu zdrowia tych części ciała, lub też sytuacji, w której słuchamy innych, odnosimy się do czyjejś opinii o nas, słyszymy jakieś informacje, lub sami w odpowiedzi wygłaszamy swoje zdanie. Konsumpcja dóbr materialnych i umysłowych, zarabianie na życie. Przyswajanie i przetwarzanie. W tych wszystkich dziedzinach ważna jest dbałość o prawdziwe potrzeby i autentyczność, wszystko bowiem co w nadmiarze, szkodzi zdrowiu i równowadze. Właściwa dieta, odpowiednia zapłata. Uwaga na każde słowo, aby miało sens i zasadność.

Bohaterem Heksagramu jest człowiek, który nie rozróżniając właściwie wartości usiłuje zaspokoić swój głód tym, co jest mu akurat dostępne. Stopniowo uczy się właściwie oceniać jakość pożywienia i koncentrować na tym, czego pragnie najbardziej, tym samym opanowuje także sztukę powstrzymywania się od jedzenia tego, co dla niego nie jest korzystne.  W końcu uniezależnia się od wymiany energii z otoczeniem i potrafi dawać bez końca, nie potrzebując uzupełnień.

1 linia: Nie wie, co dla niego dobre, albo wie, co by go naprawdę zadowoliło, dlatego rezygnuje z rady, jak postąpić. Tak czy siak jest niezadowolony.
2 linia: Ma cele w najlepszym gatunku, ale sam do nich nie dorasta.
3 linia: Wabi go niewłaściwy pokarm, niewłaściwe wartości i cele. Pozwala się wykorzystywać czemuś, co zabiera mu siły.
4 linia: Przyswoił sobie moc koncentracji pożądania na najważniejszym celu, który jawi się poza wszelkimi uwarunkowaniami i ocenami moralnymi. Odważny i niezależny indywidualista pragnie tego, co najcenniejsze.
5 linia: Odstępuje od realizacji celów, ponieważ działa w zgodzie z czasem i aktualnymi warunkami. Nic ponad miarę. Nie pragnie tego, co nie chce samo przyjść.
6 linia: Sam karmi innych swoimi wartościami, niczego w zamian nie pragnąc.

do góry 


28. TA-KUO. Przewaga Wielkiego (Presja, Przymus, Kryzys)


Przymus zewnętrznych okoliczności niepostrzeżenie narasta, aby w końcu przerosnąć nasze siły i wolę i zmusić do diametralnej zmiany planów, porzucenia dotychczasowej pozycji, postawy, czy wyznawanych przekonań. Po dokonaniu zmiany przychodzi jednak pomyślność na zreformowanej drodze. Z narastającą przewagą jakiejś sytuacji lepiej nie walczyć, a zaakceptować ją i nauczyć się podejmować nowego rodzaju decyzje. Ostrożne zabezpieczanie się przed niepomyślnym obrotem losu. Kryzys, któremu trzeba zaradzić, aby nie przerodził się w klęskę. Zmiana tematu niebezpiecznej dyskusji, prowadzącej do niszczącego starcia.

Bohaterem Heksagramu jest człowiek, usiłujący zawczasu zaradzić szykującemu się złamaniu belki, podtrzymującej strop dachu. W tym celu najpierw ją zabezpiecza trzciną, potem żeni się z młodą kobietą, która może przedłużyć jego ród. W końcu z trudem zabezpiecza belkę przed złamaniem, co jednak - mimo wysiłków następuje. Próbuje ujść trudnościom, wiążąc się na krótko z młodszymi od siebie, zwabionymi przyozdobionym na zewnątrz domem, lecz wreszcie musi zmierzyć się z faktem zapadnięcia się dachu i zalania domu wodą.

1 linia: Stosuje doraźne, proste, ale skuteczne zabezpieczenie.
2 linia: Zaskakujące i cudowne odnowienie sił i nadziei na przyszłość. 
3 linia: Kryzys w pełni. Nic nie skutkuje.
4 linia: W głębi powstrzymanego kryzysu tkwią niewyjawione i zawstydzające intencje. Nieszczerość, interesowność.
5 linia: Przemijająca ozdoba, wabienie urokiem szybko przemijającej chwili radości.
6 linia: Kryzys przerastający możliwości zaradzenia mu w dotychczas znany sposób. 

do góry 


29. K`AN. Otchłań (Woda, Niebezpieczeństwo, Lęk)


Sytuacja jest niebezpieczna. Cechuje ją: zatajenie czegoś, wprowadzanie w błąd otoczenia, lub błędne opinie na nasz temat. Grozi kłamstwo, lub kamuflaż, wynikające z lęku o siebie i przed opinią otoczenia, lub też jakieś niesprawiedliwe posądzenia, albo zagrożenie szantażem. Pułapka, zasadzka, podstęp. Projektowanie swoich lęków i złudzeń na kogoś innego i na odwrót. Koszmary senne, iluzje, halucynacje, lęki, a także wyrzuty sumienia, wewnętrzna zgryzota, wynikająca z konieczności tkwienia w jakiejś fałszywej sytuacji. Ważne więc jest trzymać się wiernie wewnętrznej prawdy, gdyż da to szansę zyskania pomocy i wsparcia z niespodziewanej strony od kogoś, kto poznał już taką sytuację i potrafi nas zrozumieć.

Bohaterem Heksagramu jest człowiek usiłujący wydostać się z jamy, do której wpadł w chwili nieuwagi. Tam okazuje się, że są jeszcze głębsze nieszczęścia. Styka się z tymi, którzy mogą zarzucić mu kłamstwo i przyczynę własnego upadku w życiu. Ogarnia go strach, drży przed zrobieniem następnego kroku, aby się znowu nie pośliznąć, w końcu porusza się, ale zbyt powoli i ostrożnie, aby to mogło pomóc w jego sytuacji. W ostatniej chwili, dzięki bezinteresownej pomocy kogoś życzliwego, podsuwającego mu wzmacniający posiłek, udaje mu się przetrwać najgorsze, po czym Niebezpieczeństwo kończy się samo. Jeśli coś rzeczywiście zataił nie powinien o tym nigdy mówić, a po dłuższym okresie ukrywanego przed innymi lęku o swój los będzie mógł zapomnieć o zagrożeniu.

1 linia: Nie koniec nieszczęść, po jednym przychodzi drugie, jeszcze gorsze. 
2 linia: Pojawia się zagrożenie pomówieniami i oskarżeniem o nieuczciwość i podstęp.
3 linia: Szantaż. To pułapka. Nie daj się wciągnąć w koszmar!
4 linia: Niespodziewane wsparcie i doraźna pomoc w biedzie.
5 linia: Nawet Niebezpieczeństwo ma swoje granice.
6 linia: Dał się zastraszyć. Unieruchomiony w niebezpiecznej sytuacji i bezradny wobec presji otoczenia na długi czas.

do góry 


30. LI. Lgnięcie (Ogień, Akceptacja, Wzajemność, Intensywność)


Opiekuńczość w stosunku do wszystkiego, co warte jest rozwoju. Pochwały i dobre słowa budzą chęć do życia i doskonalenia się. Odzyskiwanie zdrowia pod dobrą, sprzyjającą i wspierającą opieką. Gorączka przezwyciężająca chorobę. Wzajemna miłość, pomaganie sobie i afirmowanie siebie sprawia, że rośniemy wewnętrznie i zewnętrznie. Akceptacja własnej osoby, sytuacji, w której jesteśmy i losu, który przypadł nam w udziale (jaki on by nie był) przynosi trwałe, uzdrawiające wszelkie relacje ze sobą i innymi poczucie szczęśliwości. 

Bohaterem Heksagramu jest człowiek pełen szczytnej wiary, pragnący obdzielić swoim poparciem właściwych ludzi i sprawy. Po początkowych wahaniach, czy warto w ogóle to robić osiąga satysfakcję z efektów, które z biegiem czasu podlegają zmieniającym się sytuacjom i warunkom, a więc i ocenom. Na koniec uczy się akceptować życie takie, jakim jest, a także wyrażać nieakceptację wobec wszystkiego, co nie jest zgodne z jego wewnętrzną naturą.

1 linia: Waha się, czemu warto się poświęcić i co zrobić.
2 linia: Wspiera wszystko co sprawiedliwe, mądre, szczere, jasne w swojej zasadzie, a to przynosi satysfakcję.
3 linia: Zbliża się zakończenie czasu sukcesu, a on narzeka. Nie akceptuje zmiany na gorsze.
4 linia: Słomiany ogień, przemijająca radość, nawet pochwały okazują się nieskuteczne.
5 linia: Najwyższe wzruszenie, w smutku akceptacja życia jakie jest. Uwalniająca radość skrucha i żal.
6 linia: Potrafi wyrazić swoją nieakceptację dla tego, co mu się nie podoba.

do góry 


31. SIEN. Wpływ (Zaloty, Przekonywanie, Namawianie, Propozycja)


Toczą się twórcze dyskusje, przekonywania, dochodzenie do wspólnych wniosków podczas namiętnych rozmów. Uzgodnienie kontrowersji sprawia, że nasz projekt, po dokonaniu wspólnie uzgodnionych korekt, zostanie przyjęty. Otwartość na dobre rady innych, a także doradzanie innym. Ważne jest zachowanie elastyczności w swoich poglądach, słuchanie innych, aby potrafić je przebudować i udoskonalić. Wyrażenie zainteresowania kimś (lub czymś), nawiązanie kontaktu i rozmowy, która zachęci do bliższego poznania się. Wyznanie miłości. Propozycja związku, układu, transakcji. Namawianie.

Bohaterem Heksagramu jest człowiek, pragnący się oświadczyć osobie, której pragnie. Po pierwszych zapałach uczy się kontrolować swoje emocje, aby nie miały wpływu na jasność myślenia i podejmowanej decyzji, otwiera się na argumenty drugiej osoby i przyjmuje także jej warunki.

1 linia: Przedstawia się.
2 linia: Za deklaracjami nie idą jeszcze czyny.
3 linia: Podniecenie zaćmiewa jasność jego umysłu. 
4 linia: Pokusa manipulacji i nieszczerości. Trzeba się skoncentrować. Napięcie umysłu.
5 linia: Umie elastycznie podejmować decyzje w zgodzie z sugestiami otoczenia.
6 linia: Powołuje się na swoją zewnętrzną pozycję i obowiązujące zasady, których nie czuje.

do góry 


32. HENG. Trwanie (Stałość, Wytrwałość, Wierność)


Sytuacja rozwija się stabilnie i rokuje, że będzie długotrwała. Stały związek partnerski, przyjacielski, albo tego rodzaju układy z otoczeniem. Stała praca, kontrakt, umowa, ślub, ustabilizowana pozycja społeczna wymagają cierpliwej pracy nad realizacją długofalowych zamierzeń. Umiejętność przystosowania się do zmieniających się warunków procentuje wzrostem poczucia bezpieczeństwa. Codzienne, powtarzane systematycznie wysiłki. Przyzwyczajenie się.

Bohaterem Heksagramu jest człowiek, usiłujący kontynuować to, co zaczął. Musi nauczyć się oceniać swoje szansę w danej sytuacji życiowej, a po podjęciu decyzji o rozwijaniu jej dalej wkładania w nią pracy i uważności, oraz zachowywania wierności w trudniejszych chwilach.

1 linia: Nieprzemyślana inwestycja.
2 linia: Znikają wątpliwości. Wybrał słusznie to, co będzie trwać.
3 linia: Wymagając od kogoś wierności, samemu trzeba być wiernym. Zostaje zawstydzony.
4 linia: Aby coś osiągnąć, należy szukać możliwości we właściwym miejscu. Puste obietnice.
5 linia: Próba wierności w sytuacji zwątpienia i pokusy czynu.
6 linia: Niepokój i podniecenie nie mają końca. Brak satysfakcji, brak efektów. Wierny bez sensu.

do góry 


33. TUN. Odwrót (Rezygnacja, Odejście, Porzucenie)


Zadanie polega na dobrowolnym i świadomym odwróceniu się od kogoś, lub czegoś, co się do tej pory robiło i do czego dążyło, a co przestało przynosić satysfakcję wewnętrzną. Obrazuje świadome, bezpowrotne odejście z miejsca, w którym przebywaliśmy do tej pory. Lub: pozwolenie odejścia wszystkim i wszystkiemu, co dotąd pochłaniało naszą uwagę. Pozostawienie realizacji celu innym przyniesie nam szacunek i uznanie, a nam spokój wewnętrzny i możliwość zajęcia się własnymi sprawami, które są zgodne z naszymi prawdziwymi zainteresowaniami. Porzucenie dalszych wysiłków. Odwrotność w każdym sensie, także fizycznym.

Bohaterem Heksagramu jest człowiek zmuszony do rezygnacji z dotychczasowej drogi. Początkowo próbuje trzymać się kurczowo obranego wcześniej kierunku, ale sprawia to jemu i opiekującym się nim ludziom coraz więcej kłopotu i cierpienia, po czym rezygnuje z martwienia się i skierowuje swoje myśli ku wyższym, upragnionym coraz głębiej celom. To ułatwia mu porzucenie przeszłości i swobodne, pełne radości zwrócenie się ku zupełnie nowym sprawom i zainteresowaniom.  

1 linia: Kończy się jego czas. To warto wiedzieć, aby nie przywiązać się niepotrzebnie do przyszłości.
2 linia: Zobowiązał się być w sytuacji, z której chciałby odejść, lecz zobowiązania jeszcze trwają. Zapowiada jednak Odejście, od którego już nie odstąpi.
3 linia: Musi przekonać innych, aby sami zapragnęli chwili jego Odejścia, ponieważ nieustanny trud, zrzucony na nich męczy i ich i jego.
4 linia: To, co szlachetne i szczere zwycięża, porzucając przeszłość.
5 linia: Odejście budzi satysfakcję u obu stron. Odchodzą każde ku swojej przyjemności
6 linia: Odchodzi swobodnie i bez lęku ku Nowemu.

do góry 


34. Ta-CZUANG. Potęga Wielkiego (Manifestacja Mocy, Pewność siebie, Autorytet).


Moc pozytywnych, wewnętrznych przekonań o sobie, świadomość posiadanych zalet, talentów, umiejętności, wiara w powodzenie Dobrego promieniuje na otoczenie i sprawia, że budzimy respekt i szacunek otoczenia. Siła wewnętrzna skutecznie odpiera namowy, ataki i zazdrosne oskarżenia innych ludzi, właśnie dlatego, że zachowuje dystans wobec tego co małostkowe i zawistne. Trwanie przy swoim, upór, stałość przekonań każą odmawiać wszystkiemu, co nie jest w zgodzie z tym, czego naprawdę warto strzec. Niekorzystna jest zmiana położenia i inicjatywa, korzystne jest odmawianie w zgodzie ze sobą i czekanie na zmianę postawy innych ludzi, oraz samoistny bieg spraw. Ważne jednak jest włączenie się w nie w odpowiednim momencie.

Bohaterem Heksagramu jest człowiek, który podejmuje decyzję w zgodzie z sobą i zaprzestaje wszelkich działań i prób forsowania swoich spraw, po czym musi się zmierzyć z tymi, którzy twierdzą, że nie ma racji, lub namawiają go do przedwczesnego czynu. Najpierw upiera się przy swoim, usiłuje forsować swoje poglądy, albo musi stosować środki samoobrony przed zarzutami otoczenia, po czym łagodnieje wobec innych, co pozwala zniknąć żalom i pretensjom po obu stronach i przyznać rację temu, co jest naprawdę słuszne.

1 linia: Moc przedwcześnie daje o sobie znać. 
2 linia: Jego zasady mają stosowny autorytet i nie budzą sprzeciwu.
3 linia:  Za buńczucznymi zapewnieniami, lub odgrażaniem się Moc nie idzie.  Porzuca upieranie się. 
4 linia: Zwracając uwagę na istotę rzeczy przyznaje rację wszystkiemu, co ją wspiera, a to pozwala wyjaśnić sprawy i rozpocząć dzieło.
5 linia: Odmawiał tak uparcie, że ktoś inny się za to wziął, ale to dobrze dla każdej strony. 
6 linia: Zbyt uparte forsowanie sprawy, która się nie powiedzie. To błąd do zauważenia.

do góry 


35. CIN. Postęp (Awans, Ujawnienie się, Prezentacja siebie, Docenienie)


Talent i umiejętności zostają docenione oficjalnie. Korzystne jest zwrócenie się do kogoś wydającego ważną, oficjalną opinię. Kontakt z wysokim urzędnikiem, lub opiniodawcą. Bycie docenionym za swą pracę. Złożenie podania w urzędzie. Awans, zaszczyt, nagroda. Ważny krok w karierze. Kontrakt z kimś, kto podnosi nasz prestiż. Prezentacja dokonań, poglądów, własnej osoby przynosi sukces i poparcie ważnych osób. Uznanie.

Bohaterem Heksagramu jest potężny książę, który zostaje zaproszony na audiencję do króla, gdzie w pełni ujawnia i prezentuje swoją osobę, wpływy i możliwości. Zostaje uhonorowany, uznany za osobę wiarygodną i zaproszony znowu z wielką chęcią. Wykorzystuje zaistniałą koniunkturę, aby uzyskać poparcie i pomoc w kolejnych swoich przedsięwzięciach, jak najlepiej zaprezentować swoje zalety w oczach ważnych ludzi, zwalcza tremę i strach przed klęską, które kuszą go do kluczenia i potajemnego zabezpieczania się, po czym uczy się przyznawać publicznie nawet do swoich wad i niedociągnięć, jeśli takie zaistniały.

1 linia: Jego wartość już istnieje, ale nie ma jeszcze szansy pokazania jej światu.
2 linia: Jego ambicje może wesprzeć tajemna pomoc kobiety, którą znał i cenił w przeszłości. 
3 linia: Propozycja spotyka się z akceptacją, gdyż przyszła w najwłaściwszym czasie.
4 linia: Nerwowe robienie zapasów na wypadek niepowodzenia i brak ufności, mogą przywołać rzeczywiste zagrożenie.
5 linia: Zostaje uznany za to, co zapragnął zaprezentować sam z siebie.
6 linia: Potrafi być samokrytyczny, gdy trzeba.

do góry 


36. MING-I. Zaciemnienie Światła (Ciemność, Klęska, Upadek, Skrzywdzenie)


Klęska. Upadek, przegrana, nieszczęście, zranienie, osłabienie. Tajemnica, która nie może zostać wyjaśniona. Choroba druzgocząca dotychczasowe plany. Utrata pracy, niedocenienie, bycie wyśmianym, skrzywdzonym, zaatakowanym przez wrogów. Depresja, cierpienie i smutek. Utrata nadziei.

Bohaterem Heksagramu jest człowiek nagle i niespodziewanie dla samego siebie zraniony ze strony, której nie przewidział. Przyparty do muru musi oprzeć się na jakiejś własnej wewnętrznej sile, która ujawnia się sama w momencie kryzysu. Ostatecznie Ciemność pochłania go zupełnie, aby mógł się odrodzić w nowym słonecznym cyklu. 

1 linia: Dobrowolnie rezygnuje z tego, co przyniosło mu klęskę. Efektem są tylko komentarze i obgadywania.
2 linia: W klęsce zyskuje czyjąś bezinteresowną pomoc, a to uczy go bezinteresowności.
3 linia: Wie kto go skrzywdził i nie jest z tego powodu szczęśliwy.
4 linia: Zraniony w najgłębiej skrywaną intymność rezygnuje z otwierania się wobec obcych, gdyż to spowodowało cierpienie.
5 linia: Zachowuje wewnętrzną jasność i cierpliwość pośród Ciemności.
6 linia: Klęska w chwili najwyższego triumfu.

wstecz

do góry

Dalsze heksagramy